Master of Heart
Close your eyes, fall in love, stay there - Rumi

Kom terug bij je innerlijke ik

Door jouw lichaamsenergie op te schonen en jouw weer in je kracht te zetten herinner jij wie je bent en ga jij weer krachtig door het leven!


Een behandeling/sessie staat een uur voor. Het kan voorkomen dat we uitlopen met een behandeling of sessie omdat je meer nodig hebt, nabehandeling wilt etc. Dit is mogelijk met een maximale uitloop van een uur tegen het geldende tarief.


Plan afspraak